Notes


Monday, September 13, 2010

Đừng Tin Tưởng Mù Quán Vào GDP

Cách đây không lâu, Ban Biên Tập Hoàn cầu thời báo (Trung Quốc) tổ chức cuộc thảo luận nghiên cứu về sự phát triển của Trung Quốc trong 10 năm tới. Tại cuộc họp đó một số học giả được gọi là tinh anh nhất của Trung Quốc đã cho rằng, năm 2009 GDP đã vượt Nhật Bản (thực tế là năm 2010) thì chỉ cần qua 10 năm nữa là GDP của Trung Quốc có thể vượt Mỹ.
Thế nhưng nhân định này đã bị một số ngưòi Trung Quốc đại lục cho là kỳ đàm quái luận (luận điểm kỳ quái). Họ đã bác lại bằng các lập luận sau:
Năm 1840, GDP của Trung Quốc bằng 1/3 thế giới còn GDP của đế quốc mặt trời không bao giờ lặn – nước Anh, chỉ chiếm 1/20 thế giói; cộng toàn bộ châu Âu lại cũng còn kém Trung Quốc xa. Thế mà vì sao Trung Quốc không phân chia được châu Âu mà lại bị châu Âu chia cắt?
Ngay vào lúc đã suy tàn năm 1894, GDP của Trung Quốc vẫn còn hơn 9 lần của GDP Nhật Bản, thế mà vì sao Trung Quốc không đánh bại được Nhật Bản thu hồi đảo Lưu Cầu (Nansei-shoto) mà ngược lại bị Nhật Bản đánh thua, và mất luôn Đài Loan. Trên lịch sử, số lưọng GDP không có nghĩa là vị thế nước lớn; vì sao ngày nay nó lại trở thành tiêu chí của nước lớn?
Có người hỏi vì sao GDP hiện nay của Mỹ và Nhật mới được coi là GDP của nước lớn? Đó là vì cấu thành GDP của họ là kỹ thuật cao, là công nghệ thông tin, là công nghiệp vũ trụ, là công nghiệp hàng hải, là ngành chế tạo cơ khí lớn, là công nghệ vi sinh và nông nghiệp hiện đại. Những ngành sản xuất đó trong thời bình đều có tính bành trướng thế giới, đều có thể thu lợi nhuận lớn kiếm được nhiều tiền của thế giới; còn vào thời chiến, toàn bộ chúng đều có thể chuyển thành thực lực quân sự quốc gia, tiêu diệt kẻ thù, cướp đoạt của cải.
Còn Trung Quốc thì sao? GDP thời nhà Thanh là chè uống, tơ tằm, còn hiện nay GDP chủ yếu là nhà đất, về căn bản không thể bành trướng ra thế gíới và kiếm tiền của ngưòi ta, chỉ có thể trấn lột dân chúng mình và giúp tư bản quốc gia cướp của của cải của nhân dân mình. Các thứ khác như hàng dệt, đồ chơi, thuốc lá, đều là thứ kỹ thuật thấp mang ra nước ngoài kiếm được ít tiền mang về thì cũng là đổi bằng mồ hôi xưong máu, ngoài ra khó có thể chuyển đổi thành thực lực quốc phòng khi có chiến tranh.
Hãy thử nhìn các loại ô tô đang chen chúc chạy trên đưòng, xem có loại nào hoàn toàn do Trung Quốc tự chế tạo ra không? Trên những chiếc tàu thủy lớn, những máy bay chiến đấu chủ lực của Trung Quốc có chiếc nào không dùng động cơ mua của nước ngoài không? Những cái tạo nên GDP của Trung Quốc bây giờ không có cái nào có thể chuyển hóa thành chiến tranh mạng và chiến tranh vũ trụ hiện đại, chỉ có thể cung cấp những hưởng thụ nhỏ cho quốc dân và hưỏng thụ lớn cho một số tham quan ô lại, nhưng cuối cùng vẫn có thể bị ngưòi nước ngoài lấy đi mất!
……

Ngưòi giới thiệu xin mạn phép nói thêm đôi lời:
Mấy nhận định của người Trung Quốc nói trên là thẳng thắn và tương đối chính xác. Tuy vậy ông ta đã quá hạ thấp một số thành tựu của Trung Quốc mà ai cũng thấy, như có ngành công nghiệp vũ trụ của mình, tự đưa ngưòi thành công vào vũ trụ, có công nghiệp quốc phòng đáng nể, và có cả những tin tặc nổi tiếng thế giới. Trung Quốc đang vươn tay, đặt chân tới nhiều nơi trước đây họ chưa thể vươn tay tới, đặt chân tới như Trung Đông, Châu Phi và ngay cả một phần châu Âu v.v. Những cái đó cũng đều do trong tiến trình phân đấu thực hiện GDP tăng cao, tăng mạnh của Trung Quốc sản sinh ra đấy chứ!
Một câu hỏi đặt ra, vì sao họ lại nói quá như vậy? Để nhắc nhở nhau đừng chủ quan bốc đồng? Hay để đánh lừa dư luận quốc tế?

Tháng 2/2011
Dương Danh Dy (gt)

1 comment:

Anonymous said...

"Ở mỗi thời kỳ, mỗi dân tộc sẽ phải cam chịu hay có một số phận xứng đáng với sự lựa chọn và cách sống của họ." - Ngô Thế Vinh